Konkurs matematyczny - etap wojewódzki
Dodane przez am dnia 29.03.2009


KONKURS MATEMATYCZNY - ETAP WOJEWÓDZKI odbył się dnia 29 marca w naszym gimnazjum - czytaj więcej ...


a tu do pobrania
prezentacja konkursu


Rozszerzona zawarto newsa


KONKURS MATEMATYCZNY - ETAP WOJEWÓDZKI odbył się dnia 29 marca 2009 roku w naszej szkole

GŁÓWNYMI ORGANIZATORKAMI Z NASZEGO GIMNAZJUM BYŁY PANIE:

- Wicedyrektor - Urszula Szulczewska
- Grażyna Król


a pomagały im pozostałe nauczycielki matematyki Gimnazjum 16 oraz uczennice z klasy 2
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ TEGO I POPRZEDNICH KONKURSÓW --- KLIKNIJ TUTAJ


INFORMACJE:

1/ Organizator konkursu
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy pod patronatem KURATORIUM OŚWIATY


i przebiega w trzech etapach:

I etap szkolny,
II etap rejonowy,
III etap wojewódzki (finał).

2/ Konkursy na poziomie gimnazjum prowadzone są od roku 2000/01, przez dwa lata w Toruniu, a od roku 2002/03 w Bydgoszczy.

3/ Do 2007/08 odbywały się w Gim.23 przy ulicy Goszczyńskiego. W tym roku organizację przejęło Gimnazjum 16.

4/ Zadania konkursowe nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową nauczania matematyki. Są to zadania o zwiększonym stopniu trudności.

5/ Laureaci konkursu zwolnieni są z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej.

6/ W grudniu ubiegłego roku do wszystkich gimnazjów naszego województwa rozesłano następujące dokumenty:
- zestaw zadań,
- schemat punktowania,
- regulamin szczegółowy konkursu z propozycją wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych konkursu.

7/ Z zestawień jakie otrzymaliśmy z komisji szkolnych wynika, że w etapie szkolnym brało udział 2251 uczniów.

8/ Uczniowie, którzy na tym etapie uzyskali odpowiednią ilość punktów, zostali zakwalifikowani do kolejnego tzn. rejonowego.

9/ Komisje szkolne zgłosiły do etapu rejonowego 427 uczniów.

10/ Eliminacje na tym etapie prowadzone były w sześciu komisjach rejonowych:
- Gim. nr 22 w Bydgoszczy,
- Gim. nr 16 Bydgoszczy,
- Gim nr 4 w Inowrocławiu,
- Gim. nr 22 w Toruniu,
- Gim. nr 6 we Włocławku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu.

11/ Obecnie do finału dotarło 96 uczniów, którzy będą walczyć o to aby zostać laureatami.

12/ Etap wojewódzki składa się z dwóch części:
- cz. I - uczeń rozwiązuje 5 zadań rozszerzonej odpowiedzi w czasie 120 minut,
- cz.II - (test) uczeń rozwiązuje 10 zadań krótkiej odpowiedzi w czasie 30 minut.

13/ Za rozwiązanie każdego zadania uczeń otrzymuje:
- RO od 0 do 6 pkt,
- KO - 0 lub 1 pkt.

14/ Listę laureatów ustala wojewódzka komisja konkursowa, a zatwierdza Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

15/ Wyniki etapu wojewódzkiego do zainteresowanych szkół przesyła przewodnicząca wojewódzkiej komisji konkursowej.

16/ Laureaci i nauczyciele przygotowujący ich do konkursu otrzymają zaproszenie na uroczyste zakończenie konkursu.